Mesafeli Üyelik Sözleşmesi

Mesafeli Üyelik Sözleşmesi

  1. TARAFLAR

Bir tarafta SATICI sıfatı ile Haskaya Koru Konakları, Çamlıca, Hanımseti Sokağı No:6, 34692 Üsküdar/İstanbul adresinde mukim www.aquadipolo.com internet sitesinin faaliyetleri yürüten GSS Pazarlama ve Dış Ticaret Anonim Şirketi ile diğer tarafta ÜYE sıfatı ile www.aquadipolo.com alan adından yayın yapan GSS Pazarlama ve Dış Ticaret Anonim Şirketi’ne ait olan e- ticaret sitesine üye olarak ya da olmayarak alışveriş yapan kişiler arasında www.aquadipolo.com internet sitesine üyelik için satış sözleşmesi akdedilmiştir.

  1. KONU

İş bu sözleşmenin konusu, SATICIYA ait www.aquadipolo.com web sitesinden elektronik ortamda ÜYELIK işlemlerinin yapılması ve site kullanım koşulları ile tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır. www.aquadipolo.com internet sitesinin kullanım koşullarını GSS Pazarlama ve Dış Ticaret Anonim Şirketi her zaman tek taraflı olarak belirleme hakkına sahiptir.

  1. GENEL HÜKÜMLER

3.1. ÜYE söz konusu işlemleri sırasında beyan ettiği bilgilerin doğruluğundan, kendisine verilen şifre ve kullanıcı bilgilerinin korunmasından dolayı sorumludur.
3.2. ÜYE site içindeki ve üyelik sözleşmesinin eki sayılan tüm hükümleri okumuş ve incelemiştir. ÜYE söz konusu beyan ettiği tüm bilgilerin doğru olduğunu ve bu bilgileri hür iradesi ile beyan ettiğini, bilgilerin yanlış çıkması durumunda SATICININ herhangi bir sorumluluğunun olmadığını kabul ve beyan eder.
3.3. ÜYE 18 yaşından büyük olduğunu beyan eder. 18 yaşından küçük kişiler ile sözleşme yapılamaz.
3.4. ÜYE internet sitesini kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet edeceğini kabul ve taahhüt etmiştir. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran ÜYE sorumlu olacaktır.
3.5. Taraflar arasında yapılan bu sozle5me hükümleri çerçevesinde SATICI, ÜYE nin kendisinde kayıtlı elektronik posta adreslerine bilgilendirme mailleri ve cep telefonlarına bilgilendirme mesajları gönderebilecektir.
3.6. Sistemde meydana gelen hata veya yazım yanlışlarından meydana gelen fiyat yanlışlik1artndan, bağlantı hatalarından SATICI sorumlu değildir
3.7. Ürün bedeline kargo ücreti ve diğer hizmetler dahil değildir. Kredi veya nakit kartlar ile yapılan işlemlerde bankaların almış oldukları her nevi ücret ve diğer masraflardan yapacakları kesintilerden SATICI sorumlu değildir.
3.8. SATICI, ürünü eksiksiz teslim etmek ile sorumludur. ÜYE ürünün kendisine teslimi sırasında ürünü muayene etmek ve eksik, hasarlı olması durumunda kargo yetkilisi ile birlikte tutanak tutturmak zorundadır. Aksi durumda ürün mükemmel durumda teslim edilmi5 sayılır.
3.9. SATICI, sözleşme konusu ürünü tedarik etmesi imkansızlaşması halinde tek taralı olarak siparişi iptal edebilir.
3.10. SATICI mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile mal teslimi yapamaz ise bu durumda bu sebebin sürdüğü süre teslim süresine eklenir.
3.11. Sözleşme konusu ürünün stokta bulunmadığı hallerde SATICI ÜYEYI haberdar ederek ve ÜYE tarafından ödenen bedelleri ödeyerek ürünü teslim etmeme hakki bulunmaktadır.
3.12. ÜYE söz kon usu alışverişi kredi kartı veya nakit kart ile yapması durumunda bu kartın kullanımından doğan tüm sorumluluk kendisine aittir. SATICI gerek gördüğü durumlarda kimlik doğrulamasını isteyebilir. Bu durumda ÜYE kimliğini doğrulamaz veya işlem yapılan kredi kartı hamili olduğu tespit edilemez ise SATICI yapılan işlemi iptal edebilir. Bu durumda ÜYE nin herhangi bir talebi olamaz.
3.13. SATICI yasal mevzuat qer9evesinde siteye erişmek izin kullanılan internet servis sağlayıcısının adı ve Internet Protokol (IP) adresi, Siteye erişi1en tarih ve saat, sitede bulunulan sırada erişilen sayfalar ve siteye doğrudan bağlanılmasını sağlayan Web sitesinin Internet adresi gibi birtakım bilgiler toplanabilir. Üye yukarıda bahsi gelen bilgilerin toplanması, paylaşılması, kullanılması, arşivlenmesi ve kendisine eritilmesi nedeniyle doğrudan ve/veya dolaylı maddi ve/veya manevi menfi ve/veya müspet, velhasıl herhangi bir zarara uğradığı konusunda talepte bulunmayacağını kabul ve taahhüt eder.
3.14. SATICI mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeniyle ma1 tesliminde gecikmesi durumunda söz konusu bu süreler teslim surelerine eklenebilir. ÜYE mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile meydana gelen gecikmeden SATICIYI sorumlu tutamaz.
3.15. Kredi kartı ile yapılan satışlarda iade talebi bulunması halinde, nakit iade yapılamaz. Bu durumda iade kullanılan kredi kartına göre banka üzerinden yapılır.
3.16. www.aquadipolo.com tüm mülkiyeti ve fikri ve sınai hakları SATICIYA aittir. SATICI sitenin içeriğini dilediği zaman değiştirme, kullanıcılara sağlanan herhangi bir hizmeti değiştirme ya da sona erdirme ve ÜYENİN üyeliğini iptal etme hakkini saklı tutar.
3.17. ÜYE’nin www.aquadipolo.com sitesinin kullanımından dolayı doğan herhangi bir zarar veya nedenle tazminat talep etme hakki olmadığını beyan ve kabul eder.
3.18. www.aquadipolo.com sitesinde adi gelen ürünleri sahiplerinin ticari markaları olup www.aquadipolo.com ile alakası bulunmamaktadır.
3.19. Siteye bağlantı güvenliğinden ÜYE sorumludur. Bağlantı güvenliği nedeni ile oluşacak güvenlik zafiyetinde SATICININ hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır.
3.20. Taraflar SATICININ bilgisayar kayıtlarının tek ve gerçek münhasır delil olarak, HUMK madde 287'ye uygun şekilde esas alınacağını ve söz konusu kayıtların bir delil sözleşmesi teşkil ettiği hususunu kabul ve beyan eder.
3.21. KDV, bandrol veya diğer vergilerdeki değişiklik1er ve gelebilecek yeni vergiler fiyatlara aynen yansıtılacaktır.

  1. YETKİLİ MAHKEME

İş bu sözleşmeden kaynaklanabilecek ihtilaflarda, İstanbul Merkez Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.

  1. ONAY HÜKMÜ

ÜYENİN üyelik işlemlerini tamamlaması ile birlikte bu sözleşme taraflarca kabul edilmiş ve elektronik olarak imzalanmış olur.